Maciej, Beata, Grzegorz i Wojciech Pawlusowie, Ja, czyli kto?

O budowaniu tożsamości osoby ze spektrum autyzmu od dziecka do dorosłości opowie rodzina Macieja Pawlusa wraz ze swoją mamą Beatą, tatą Grzegorzem oraz bratem Wojciechem.

Maciej jest studentem II roku fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jako dorosła osoba z zespołem Aspergera podzieli się z uczestnikami konferencji swoim doświadczeniem w oswajaniu spektrum, pokonywaniu trudności i odnoszeniu zwycięstw.

Maciej przedstawi swoją perspektywę i odbiór świata osób neurotypowych. Opowie o widzeniu siebie i środowiska - o tym, czego potrzebuje, a co ma otoczeniu do zaoferowania oraz o tym kim jest dzięki ASD i kim pomimo ASD.

Nasi tegoroczni prelegenci to wyjątkowe osoby. Uczestnicząc w tegorocznej konferencji masz szansę sprawić, aby Twoje dziecko, Twój uczeń, Twój pacjent, czy Twój podopieczny zrozumiał siebie i zaakceptował swoją „autystyczną wyjątkowość”!

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001