Peter Vermeulen, Autyzm, tożsamość, samoocena i psychoedukacja

W swoim wystąpieniu w Warszawie na konferencji Fundacji SYNAPSIS, Peter Vermeulen – jeden z najbardziej uznanych autorytetów w dziedzinie ASD na świecie, poruszy niezwykle istotne z punktu widzenia nie tylko terapii, ale także codziennego życia zagadnienie kształtowania się tożsamości osób z zaburzeniami autystycznego spektrum.

Spróbuje przy tym odpowiedzieć na pytania:

- jakie konsekwencje dla kształtowania się poczucia własnej wartości oraz wiedzy o sobie samym i o swoim zaburzeniu ma „autystyczny” sposób myślenia?

- czy skoro osoby z ASD już w dzieciństwie mają odmienną od osób typowo rozwijających się teorię umysłu to oznacza to także, że maja odmienna „teorię własnego umysłu”?

- czym jest psychoedukacja w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ASD?

- czy psychoedukacja może być skuteczna i jednocześnie przyjazna dla osób z zaburzeniami spektrum autyzmu?

Jedną z najważniejszych, a przy tym bardzo konkretną i praktyczną częścią wystąpienia Petera Vermeulena będzie omówienie treningu w oparciu o metodę „Jestem szczególny”. To autorski program rozwijany przez niego od dwudziestu lat i z powodzeniem stosowany w różnych krajach na świecie. Program „Jestem szczególny” to cykl zajęć, w trakcie których osoby z ASD krok po kroku przyswajają sobie treści budujące poczucie własnej tożsamości, również tej związanej z autyzmem lub zespołem Aspergera. Składa się z kilku części, z których każda dostarcza uczestnikowi wiedzy i kompetencji z innego, ważnego dla kształtowania się tożsamości, wiedzy o sobie i swoim otoczeniu społecznym obszaru.

Nasi tegoroczni prelegenci to wyjątkowe osoby. Oboje mają za sobą bardzo wiele lat praktyki klinicznej i mnóstwo sukcesów. Uczestnicząc w tegorocznej konferencji masz szansę sprawić, aby Twoje dziecko, Twój uczeń, Twój pacjent, czy Twój podopieczny zrozumiał siebie i zaakceptował swoją „autystyczną wyjątkowość”! 

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001