Tematyka

Autyzm od wewnątrz!

Budowanie potencjału i niezależności osób z ASD

Dzieci, nastolatki czy dorosłe osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu napotykają różne trudności na wszystkich etapach swojego życia. Bardzo często czują się niezrozumiane, osamotnione, nieakceptowane i jednocześnie nie potrafią same rozwiązywać pojawiających się problemów. Brak adekwatnego wsparcia utrudnia również wszystkie procesy uczenia się, a zwłaszcza zmniejsza szansę na osiąganie samodzielności i satysfakcji z życia w dorosłości.

Osoby z otoczenia w rodzinie, szkole, placówce terapeutycznej chcą i starają się pomagać. Jednak warunkiem koniecznym najpierw jest zrozumienie „od wewnątrz” problemów takiej osoby.

Pytanie jak to zrobić? To jest trudne, gdyż zachowanie często jest dziwne, niezrozumiałe, nie wiadomo jakiego wsparcia potrzebuje konkretna osoba. Problemy są tym większe, im bardziej nasilone są trudności związane z porozumiewaniem się.

Zmierzenie się z dorastaniem dziecka, przyznawanie mu prawa do dokonywania wyborów, trudne kwestie relacji z rówieśnikami, zależność od pomocy rodziny, obawy o pracę, opiekę w przyszłości -  to tylko niektóre z pytań.

Budowanie niezależności osoby z ASD to wyzwanie od wczesnego dzieciństwa dla dziecka, jego rodziny, terapeutów, nauczycieli, opiekunów. Zmieniają się zadania i sposoby rozwijania samodzielności, ale cel, jakim jest możliwie największa niezależność, pozostaje niezmienny.

Możliwość samostanowienia, dokonywania wyborów i podejmowania decyzji tworzą podwaliny dobrostanu każdej osoby i satysfakcji ze swojego życia.

 

23 i 24 listopada 2019 r. podczas dorocznej konferencji szkoleniowej Fundacji SYNAPSIS omawiać będziemy sprawdzone praktyki, łatwe do wdrożenia strategie i interwencje.

 

  • O konieczności zrozumienia konkretnej osoby z autyzmem i wspierania jej w rozwijaniu samodzielności od dzieciństwa do dorosłości mówić będzie terapeutka i matka dorosłego syna ze spektrum autyzmu, autorka książki „Autyzm od wewnątrz”, szkoleniowiec w Belgii i za granicą  - Hilde De Clercq (https://www.hildedeclercq.be/en)
  • Znaczenie wprowadzania różnych metod komunikacji alternatywnej dla budowania  niezależności osób z ASD omówi Angelika Łasocha  -  terapeuta, pedagog z zespołu Fundacji SYNAPSIS
  • Z narzędziami przydatnymi dla osób z autyzmem na każdym etapie życia zapozna nas Luke Jackson z Wielkiej Brytanii - osoba z ASD, autor książek pokazujących „od wewnątrz”  doświadczenie radzenia sobie z dorosłością (https://www.facebook.com/lukejacksonautism)

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001