Dzień II, 18 listopada 2018

Godz. 09.30    Zrozumieć autyzm – inne myślenie, doświadczanie inaczej

                        Juile Beadle- Brown (UK) – profesor Tizard Center University of Kent w Wielkiej Brytanii i

                        profesor Uniwersytetu La Trobe w Australii. Od wielu lat zajmuje się i prowadzi badania w

                        dziedzinie niepełnosprawności intelektualnej i rozwojowej. Jest także dyplomowanym

                        psychologiem (HCPC) i starszym członkiem School for Social Care Research,  w którym prowadzi

                        badania osób z trudnościami w uczeniu się, w tym osóby z autyzmem..

Godz. 11.00    Przerwa kawowa

Godz. 11.30    SPELL: Struktura (Structure), Pozytywne podejście i oczekiwania (Positive approaches and

                        expectations)

                       Juile Beadle- Brown (UK)

Godz. 13.00    Lunch

Godz.. 14.00   SPELL: Empatia (Empathy), Lżejsze pobudzenie (Low arrousal), Linki (Links).

                       Juile Beadle- Brown (UK)

Godz.   15.45 – 16.00  Sesja pytań i odpowiedzi

Koniec konferencji

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001