Dzień II, 5 listopada 2017

Co to dla mnie znaczy? Jak wspierać samowiedzę dzieci i młodzieży z ASD oraz uczyć ich bycia rzecznikami we własnych sprawach?

Catherine Faherty

Godz. 10.00 Praktyczne strategie: dlaczego, jak i kiedy rozpoczynać wprowadzanie dzieci ze spektrum autyzmu w diagnozę. Sposoby wspomagania rozwijania samopoznania dzieci z ASD. Podstawowe założenia dla nauczycieli i rodziców, którymi powinni kierować się rozmawiając z dziećmi ze spektrum

Godz. 11.30 Przerwa kawowa

Godz. 12.00 Umiejętność oceny "co jest dla mnie prawdziwe". Praktyczne wskazówki przydatne dla osób z ASD w różnym wieku, styl poznawczy i komunikacja

Godz. 13.30 Lunch

Godz. 14.30 „Trzy kluczowe elementy”- rozwijanie wrażliwości słuchaczy. Jak edukować innych członków rodziny, społeczność szkolną, otoczenie?

Godz. 15:45-16:00 Pytania i odpowiedzi

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001