Dzień I, 4 listopada 2017

Autyzm, tożsamość, autopercepcja i psychoedukacja
Peter Vermeulen

Godz. 09.10 Autyzm jako ślepota kontekstu: zrozumieć autystyczny umysł

Godz. 11.00 Przerwa kawowa

Godz. 11.30 Konsekwencje autystycznego myślenia dla percepcji własnej osoby, obrazu samego siebie i samooceny. Czy dzieci i młodzież z autyzmem mają inną "teorię własnego umysłu"? Co to jest psychoedukacja i jak możemy sprawić, żeby była przyjazna dla autyzmu?

Godz. 13.30 Lunch

Godz. 14.30 Co to jest psychoedukacja i jak możemy sprawić, żeby była przyjazna dla autyzmu?(Cd.) Przeszłość (dotychczasowe doświadczenia) i przyszłość autorskiego programu "Jestem szczególny"- czego się dowiedzieliśmy w ciągu 20 lat doświadczeń pracy z podręcznikiem?

Ja, czyli kto?

Maciej Pawlus

Godz. 16.00 O budowaniu tożsamości osoby ze spektrum autyzmu od dziecka do dorosłości opowie rodzina: Maciej Pawlus wraz ze swoją mamą Beatą, tatą Grzegorzem oraz bratem Wojciechem. Maciej jest studentem II roku fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jako dorosła osoba z zespołem Aspergera podzieli się z uczestnikami konferencji swoim doświadczeniem w oswajaniu spektrum, pokonywaniu trudności i odnoszeniu zwycięstw.

Godz. 17.00-17:20 Pytania i odpowiedzi

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001