Joanna Burgiełł

Joanna Burgiełł – jest psychologiem, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Pracuje w Fundacji SYNAPSIS od 7 lat. Posiada doświadczenie w diagnozie i pracy terapeutycznej (zarówno indywidualnej, jak i grupowej) z osobami w każdym wieku – od dzieci przedszkolnych poprzez młodzież szkolną aż do osób dorosłych. Zajmuje się również wsparciem wychowawczym i psychologicznym rodziców dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Jej głównym zainteresowaniem jest wsparcie i psychoterapia osób z zespołem Aspergera, ukierunkowana na pomoc w zaburzeniach psychicznych, towarzyszących kondycji ze spektrum autyzmu. Pracuje pod stałą superwizją w nurcie poznawczo-behawioralnym. Zdobywa także doświadczenie w pracy z pacjentami neurotypowymi pod kątem takich problemów jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, czy zaburzenia osobowościowe.

Dodatkowo prowadzi także szkolenia z zakresu podstawowej wiedzy o autyzmie i zespole Aspergera, a także szkolenia specjalistyczne na temat prowadzenia treningów umiejętności społecznych. Okresowo współpracuje z nauczycielami i pedagogami szkolnymi nad dostosowaniem wymagań edukacyjnych i organizacją nauczania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w szkołach masowych i integracyjnych.

 

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001