Prelegenci

Hilde De Clercq - jest międzynarodową ekspertką w dziedzinie autyzmu: prowadzi warsztaty, szkolenia, konferencje, zarówno w Belgii, jak i za granicą. Jednocześnie jest matką syna ze spektrum autyzmu. Ta kombinacja daje jej szczególny punkt widzenia na autyzm, łączący wiedzę naukową z doświadczeniem życiowym. To również czyni ją doskonałą interpretatorką potrzeb rodziców i profesjonalistów.

Hilde De Clercq była następcą Theo Peetersa jako dyrektor Opleidingscentrum Autisme w Antwerpii, dziś pracuje jako niezależny trener dla rodziców i specjalistów. Szkoliła także Zespół Fundacji SYNAPSIS.

Hilde jest szczególnie znana z głębokiego i „etycznego” rozumienia autyzmu, widzianego przez „soczewkę” spektrum zaburzeń. Bardziej niż ktokolwiek inny zdaje sobie sprawę, że autyzm należy rozumieć od wewnątrz, a nie z zewnątrz. W związku z tym kładzie nacisk na dostrzeżenie i zrozumienie przyczyn problemów związanych z autyzmem. Rozumiejąc te przyczyny, stara się wyjaśnić, jak zapobiegać tak zwanym „trudnym zachowaniom”. Podejście to opiera się na tym, co powszechnie nazywa się „teorią góry lodowej” – czubek góry lodowej jest tylko symptomem.

Opublikowała dwie książki o odmiennym stylu poznawczym w autyzmie, które zostały przetłumaczone na kilka języków. Jest również międzynarodowym redaktorem stowarzyszonym GAP (Good Autism Practice), prowadzonym przez University of Birmingham oraz członkiem afiliowanym przy zespole TEACCH (University of Chapel Hill, North Carolina).

W Polsce wydana została jej książka „Autyzm od wewnątrz – przewodnik”. Książka zostanie wznowiona i będzie dostępna w trakcie konferencji.

Więcej informacji: https://www.hildedeclercq.be/en

Luke Jackson – w dzieciństwie zdiagnozowano u niego zespół Aspergera. Ma siedmioro rodzeństwa, w tym część z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest pisarzem i wygłasza publiczne przemówienia dotyczące ASD. W swoich książkach opisuje codzienne wyzwania i trudności, z jakimi muszą sobie radzić osoby ze spektrum autyzmu oraz problemami z wrażliwością sensoryczną.
Jego wystąpienia to połączenie praktycznych porad i autobiograficznych przemyśleń młodego mężczyzny z zespołem Aspergerado których doszedł, wkraczając w dorosłość. W pełen humoru sposób przedstawia największe wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć osoby z ASD w czasach szkolnych, studenckich czy w pierwszej pracy. Jego trafne uwagi i wskazówki pomagają poradzić sobie z problemami wrażliwości sensorycznej, presją otoczenia, znęcaniem się oraz budowaniem relacji towarzyskich i intymnych. Jackson nie boi się przy tym takich tematów, jak seks, narkotyki czy alkohol. Opowiada o nich z rozbrajającą szczerością, a co najważniejsze – w zgodzie z logiką osób z ASD.
W Polsce ukazały się następujące książki jego autorstwa: "Świry, dziwadła i Zespół Aspergera" oraz "Seks, prochy i Zespół Aspergera".

Więcej informacji: https://www.facebook.com/lukejacksonautism

Angelika Łasocha – pedagożka specjalna, logopedka, terapeutka AAC. Od 2004 r. pracuje w Fundacji SYNAPSIS. W latach 2007-2013 kierowniczka zespołu terapeutycznego w Zakładzie Aktywności Zawodowej Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS w Wilczej Górze, zatrudniającym dorosłe osoby ze spektrum autyzmu.

Aktualnie pracuje z dziećmi i młodzieżą ze złożonymi problemami w porozumiewaniu się i ich rodzinami jako konsultant ds. wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC). Założycielka AUTYZM_Startup! - miejsca diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Od wielu lat związana ze Stowarzyszeniem „Mówić bez Słów”, pracującym na rzecz propagowania potrzeb osób niemówiących i metod AAC, przez dwie kadencje była członkiem jego Zarządu. Prowadzi superwizje, szkolenia w zakresie spektrum autyzmu, organizacji pracy placówek dla osób z ASD oraz komunikacji i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC).

 

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001