Prelegenci

Julie Beadle-Brown (Wielka Brytania) jest profesorem  Tizard Center University of Kent w Wielkiej Brytanii i profesorem Uniwersytetu La Trobe w Australii. Od wielu lat zajmuje się i prowadzi badania w dziedzinie niepełnosprawności intelektualnej i rozwojowej. Jest także dyplomowanym psychologiem (HCPC) i starszym członkiem School for Social Care Research,  w którym prowadzi badania osób z trudnościami w uczeniu się, w tym osóby z autyzmem.

Jessica Minahan (USA) jest wybitną analityczką trudnych zachowań dzieci i młodzieży, licencjonowanym i certyfikowanym pedagogiem specjalnym (MEd, BCBA) oraz międzynarodowym wykładowcą i trenerem  (www.jessicaminahan.com  ).

Jessica ma ponad siedemnastoletnie doświadczenie w pomaganiu uczniom.  Specjalizuje się w prowadzeniu treningów dla personelu placówek edukacyjnych i tworzeniu planów interwencji behawioralnej dla uczniów ze szczególnie trudnymi zachowaniami, wybuchowych, których zachowania mogą być niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla otoczenia, a także dla uczniów z problemami emocjonalnymi o różnym podłożu.

Posiada tytuł licencjata w dziedzinie intensywnej edukacji specjalnej, wydany przez Boston University i podwójny tytuł magistra – edukacji specjalnej i elementarnej – z Wheelock College. Ukończyła też studia podyplomowe na University of Albany w zakresie pracy nauczycielskiej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Była instruktorem na Wydziale Poważnych Zaburzeń Lesley University. Jest rozchwytywanym prelegentem. Zajmuje się głównie efektywnymi interwencjami dla uczniów ze stanami lękowymi. Prowadzi blog (The Huffington Post).

Ostatnie publikacje, w tym wydane w Polsce:

Kod zachowania. Praktyczny przewodnik ułatwiający zrozumienie i nauczanie najbardziej wymagających uczniów, wraz z Nancy Rappaport (Harvard Education Press, 2012)

Kod zachowania. Strategie, narzędzia i interwencje wspierające uczniów przejawiających zachowania lękowe lub opozycyjne  (Harvard Education Press, 2014).

Joanna Burgiełł – jest psychologiem, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Pracuje w Fundacji SYNAPSIS od 7 lat. Posiada doświadczenie w diagnozie i pracy terapeutycznej (zarówno indywidualnej, jak i grupowej) z osobami w każdym wieku – od dzieci przedszkolnych poprzez młodzież szkolną aż do osób dorosłych. Zajmuje się również wsparciem wychowawczym i psychologicznym rodziców dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Jej głównym zainteresowaniem jest wsparcie i psychoterapia osób z zespołem Aspergera, ukierunkowana na pomoc w zaburzeniach psychicznych, towarzyszących kondycji ze spektrum autyzmu. Pracuje pod stałą superwizją w nurcie poznawczo-behawioralnym. Zdobywa także doświadczenie w pracy z pacjentami neurotypowymi pod kątem takich problemów jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, czy zaburzenia osobowościowe.

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001