Prelegenci

Absolwent psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie w Leuven. W 2002 obronił doktorat z psychologii i nauk pedagogicznych na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia).

Od 1987 do 1998 pracował we Flamandzkim Stowarzyszeniu Autyzmu (Flemish Autism Association) jako opiekun domowy dla rodzin z autystycznym dzieckiem, później jako dyrektor centrum opieki domowej oraz trener i wykładowca.

Od 1998 był konsultantem, trenerem i wykładowcą w Centrum Autyzmu (Autisme Centraal). Jest redaktorem naczelnym “Autisme Centraal”, dwumiesięcznika wydawanego przez Centrum Autyzmu. Szef rady redakcji belgijsko-holenderskiego “Journal of Special Education, Child Psychiatry and Clinical Psychology”.

Na długo przed tym zanim media i opinia publiczna usłyszały o autyzmie, Catherine Faherty pomagała dzieciom i dorosłym z ASD oraz ich rodzinom wieść szczęśliwe życie. W 1985 stworzyła pierwszy model klasy dla uczniów z ASD w Karolinie Północnej (USA). Opracowała wiele strategii edukacyjnych, które zostały przyjęte jako obowiązujące w programach nauczania dla osób z ASD na całym świecie i zostały wprowadzone w międzynarodowym programie TEACCH. Od 1990 do 2012 była specjalistką ds. autyzmu w programie TEACCH na Uniwersytecie Karoliny Północnej, gdzie pracowała z dziećmi, dorosłymi z ASD, ich rodzinami, a także nauczycielami i tworzyła programy szkoleniowe dla nauczycieli i opiekunów.

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001