Cena

Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:

  1. 250 zł - opłata pełna w przypadku dokonania wpłaty do 29 lutego 2020 r.
  2. 300 zł - opłata pełna w przypadku dokonania wpłaty od 1 marca 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r. 

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001