Poznaj naszych prelegentów: Catherine Faherty

Na długo przed tym zanim media i opinia publiczna usłyszały o autyzmie, Catherine Faherty pomagała dzieciom i dorosłym z ASD oraz ich rodzinom wieść szczęśliwe życie. W 1985 stworzyła pierwszy model klasy dla uczniów z ASD w Karolinie Północnej (USA). Opracowała wiele strategii edukacyjnych, które zostały przyjęte jako obowiązujące w programach nauczania dla osób z ASD na całym świecie i zostały wprowadzone w międzynarodowym programie TEACCH. Od 1990 do 2012 była specjalistką ds. autyzmu w programie TEACCH na Uniwersytecie Karoliny Północnej, gdzie pracowała z dziećmi, dorosłymi z ASD, ich rodzinami, a także nauczycielami i tworzyła programy szkoleniowe dla nauczycieli i opiekunów.

Catherine napisała trzy przełomowe książki o autyzmie, które zostały przetłumaczone na 10 języków, a jedna z nich otrzymała w 2009 nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Autyzmu. Niedawno jedna z jej książek stała się podstawą do opracowania poradnika dla rodzeństwa osób z autyzmem. Catherine jest jedną z niewielu osób, które współpracują z Carol Gray przy prowadzeniu warsztatów z “Historyjek Społecznych”. Nadal pracuje jako konsultantka w programie TEACCH.

Jest znana jako wybitna trenerka, prowadzi warsztaty dla nauczycieli, terapeutów i rodziców na całym świecie i jest rzeczniczką problemów dorosłych osób z ASD.

Jej wystąpienia i prezentacje są znane z praktycznego podejścia wynikającego z głębokiego rozumienia problematyki edukacji osób z ASD i metod komunikacji. Jeszcze w latach 90. zapoczątkowała Greek Autism Project, w ramach którego zbierała fundusze na przetłumaczenie pierwszych książek a autyzmie na grecki. Do dzisiaj wszystkie dochody z tłumaczenia swoich książek na grecki przekazuje organizacjom zajmującym się dziećmi i dorosłymi z ASD w Grecji.

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001