Nowości

Znamy szczegółowy program Konferencji Szkoleniowej „Autyzm bez lęku. Strategie redukowania stresu i lęku w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych osób z ASD.”. Pierwszy dzień konferencji rozpocznie Jessica Minahan - wybitna analityczka trudnych zachowań dzieci i młodzieży, licencjonowany i certyfikowany pedagog specjalny (MEd, BCBA) oraz międzynarodowy wykładowca i trenerem  (www.jessicaminahan.com).

Jessica Minahan (USA) jest wybitną analityczką trudnych zachowań dzieci i młodzieży, licencjonowanym i certyfikowanym pedagogiem specjalnym (MEd, BCBA) oraz międzynarodowym wykładowcą i trenerem  (www.jessicaminahan.com  ).

Jessica ma ponad siedemnastoletnie doświadczenie w pomaganiu uczniom.  Specjalizuje się w prowadzeniu treningów dla personelu placówek edukacyjnych i tworzeniu planów interwencji behawioralnej dla uczniów ze szczególnie trudnymi zachowaniami, wybuchowych, których zachowania mogą być niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla otoczenia, a także dla uczniów z problemami emocjonalnymi o różnym podłożu.

Posiada tytuł licencjata w dziedzinie intensywnej edukacji specjalnej, wydany przez Boston University i podwójny tytuł magistra – edukacji specjalnej i elementarnej – z Wheelock College. Ukończyła też studia podyplomowe na University of Albany w zakresie pracy nauczycielskiej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Była instruktorem na Wydziale Poważnych Zaburzeń Lesley University. Jest rozchwytywanym prelegentem. Zajmuje się głównie efektywnymi interwencjami dla uczniów ze stanami lękowymi. Prowadzi blog (The Huffington Post).

Julie Beadle-Brown (Wielka Brytania) jest profesorem  Tizard Center University of Kent w Wielkiej Brytanii i profesorem Uniwersytetu La Trobe w Australii. Od wielu lat zajmuje się i prowadzi badania w dziedzinie niepełnosprawności intelektualnej i rozwojowej. Jest także dyplomowanym psychologiem (HCPC) i starszym członkiem School for Social Care Research,  w którym prowadzi badania osób z trudnościami w uczeniu się, w tym osóby z autyzmem.

 

Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42, e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
KRS 0000045919, NIP 526-030-25-22, BNP Paribas Bank Polska SA 46 1600 1169 0003 0132 3566 4001